Regulamentul – act juridic al Uniunii Europene

Articolul 288 TFUE (Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene)(ex-articolul 249 TCE-Tratatul de instituire a Comunității Economice-) spune următoarele:

”Pentru exercitarea competențelor Uniunii, instituțiile adoptă regulamente, directive, decizii, recomandări și avize.

Regulamentul are aplicabilitate generală. Acesta este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în fiecare stat membru. (…)”

Regulamentul face parte din categoria izvoarelor derivate ale dreptului Uniunii Europene. 1Augustin Fuerea, Dreptul Uniunii Europene – principii, acțiuni, libertăți – , Editura Universul Juridic, București, 2016, pag. 45(voi reveni la acest aspect în alt articol)

Prin ”toate elementele sale” se înțelege atât rezultatul2Rezultat în sensul de rezultat juridic al implementării legislației. dorit cât și mijloacele prin care se poate ajunge la acest rezultat. 3Idem 1. Tocmai prin această trăsătură de distinge regulamentul de directivă, recomandare sau aviz. Directiva urmărește doar rezultatul, iar recomandarea și avizul nu au forță juridică.

Astfel, regulamentul nu are nevoie să fie transpus în legislația statelor membre pentru a putea avea forță juridică, precum directiva.4Idem 1, pag. 46. În afară de aplicarea directă, regulamentul are și efect direct, fapt ce a fost stabilit de jurisprudență. Efectul direct înseamnă că acesta creează drepturi și obligații pentru cetățenii statelor membre.5Idem iv.

Conform articolului 297 TFUE, regulamentul se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută de textul lui sau, în absența acesteia, în a douăzecea zi de la publicare.6 Art. 297 TFUE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A12016E297, accesat la data de 07.02.2022. Conform jurisprudenței, publicarea are ”efect constitutiv” de drepturi.7Idem 1, pag. 47.

În afara regulamentelor prezentate la art. 288, UE mai are două tipuri mari de regulamente: cele interne și cele financiare. În timp ce regulamentele financiare intră sub cupola art. 288, cele interne sunt o excepție și au numai o forță interinstituțională.8Idem 7.

 

 • 1
  Augustin Fuerea, Dreptul Uniunii Europene – principii, acțiuni, libertăți – , Editura Universul Juridic, București, 2016, pag. 45
 • 2
  Rezultat în sensul de rezultat juridic al implementării legislației.
 • 3
  Idem 1.
 • 4
  Idem 1, pag. 46.
 • 5
  Idem iv.
 • 6
  Art. 297 TFUE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A12016E297, accesat la data de 07.02.2022.
 • 7
  Idem 1, pag. 47.
 • 8
  Idem 7.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.